Zanim złoży się wniosek o rozwód, warto poznać najważniejsze informacje na jego temat. Czy sąd zawsze orzeka rozwód, a cała sprawa to czysta formalność? Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Co może być argumentem przy orzekaniu winy jednego ze współmałżonków? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

Jeden ze współmałżonków może zażądać rozwodu tylko w przypadku, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Formalny związek między ludźmi dotyczy wielu dziedzin – duchowych, fizycznych czy materialnych. Sąd może orzec rozwód wyłącznie pod warunkiem, że między małżonkami nie istnieje już więź. W tym miejscu należy rozróżnić przyczyny rozwodów – zawinione i niezawinione.

Wina jedno z małżonków pojawia się, gdy zdradza, nadużywa alkoholu czy narkotyków, nie chce pracować, wykazuje daleko idący egoizm albo brak szacunku wobec drugiej osoby (i ewentualnie dzieci). Nic więc dziwnego, że agresja słowna czy fizyczna jest częstą podstawą rozwodów z orzeczeniem o winie. Z kolei do przyczyn niezawinionych zalicza się niezgodność charakterów, niedopasowanie seksualne czy długotrwałe choroby. Warto podkreślić, że do ustania więzi małżeńskiej czasami dochodzi ze specyficznych przyczyn – np. choroba uniemożliwia regularne współżycie seksualne, a praca w różnych miastach bądź państwach ogranicza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Sąd nie zawsze musi się zgodzić na rozwód. Brak zgody pojawia się zwykle ze względu na interes dzieci, który jest w całej sprawie najważniejszy. Jeżeli rozwód staje się poważnym zagrożeniem dla małoletnich, rodzice muszą poczekać na bardziej sprzyjający czas do formalnego rozstania. Sąd może się wahać, gdy do rozwodu dąży tylko jedna strona, a druga wierzy w możliwość odbudowy zerwanych więzi. Poważną przesłanką dla sądu są normy, a raczej zasady współżycia społecznego. Jako przykład można podać sytuację, w której mąż chce rozwodu, gdy jego żona jest z nim w ciąży lub wymaga stałej opieki.

Rozwody nie są łatwe, dlatego dla dobra współmałżonków i ich dzieci warto zadbać o konsultację prawną z odpowiednim adwokatem i wsparcie w tym niełatwym czasie.