Najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw rozwodowych

Podstawą dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim muszą wystąpić obie przesłanki. Rozkład pożycia oznacza zerwanie wszystkich więzi – duchowych, fizycznych i gospodarczych. Na przykład mieszkanie z kochankiem lub kochanką jest tu idealnym przykładem zupełnego rozkładu. Z kolei trwałość jest oceniana w perspektywie czasowej. Sąd zastanawia się, czy przywrócenie więzi między małżonkami jest jeszcze możliwe, na przykład gdy trwa od niedawna.