Pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, renciści, obcokrajowcy – istnieje wiele grup społecznych, które muszą się wywiązywać z obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdarza się jednak, że pomimo przestrzegania przepisów decyzje ZUS-u są niezgodne z oczekiwaniami petenta. Mając wątpliwości co do prawidłowości działań i postanowień administracyjnych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, warto walczyć o swoje racje. W obliczu sporu z ZUS-em niezastąpione wsparcie może zapewnić adwokat, który ma doświadczenie w tego typu sprawach.

Adwokat może zapewnić pomoc w takich postępowaniach jak:

  • kontrole i składki ZUS w firmie,
  • emerytury,
  • renty,
  • zadłużenie,
  • odwołania od decyzji,
  • reprezentowanie przed sądem,
  • wcześniejsze emerytur z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Adwokat czy też kancelaria radcy prawnego pomaga w zebraniu niezbędnej dokumentacji i składaniu wniosków odwołania od decyzji ZUS. W porozumieniu z nim można ustalić taktykę procesową i dobrze przygotować się do rozprawy. Dzięki niemu nie trzeba się obawiać, czy wszystkie procedury przebiegają we właściwy sposób. Prawnik daje gwarancję, że wszelkie formalne obowiązki, z których należy się wywiązać, zostaną dopełnione. Warto z nim współpracować przy sprawach spornych z ZUS-em również ze względu na możliwość skrócenia czasu ich trwania.