Pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, renciści, obcokrajowcy – istnieje wiele grup społecznych, które muszą się wywiązywać z obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdarza się jednak, że pomimo przestrzegania przepisów decyzje ZUS-u są niezgodne z oczekiwaniami petenta. Mając wątpliwości co do prawidłowości działań i postanowień administracyjnych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, warto walczyć o swoje racje. W obliczu sporu z ZUS-em niezastąpione wsparcie może zapewnić adwokat, który ma doświadczenie w tego typu sprawach.

Adwokat może zapewnić pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych w takich postępowaniach jak:

 • kontrole i składki ZUS w firmie,
 • emerytury,
 • renty,
 • zadłużenie,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • reprezentowanie przed sądem,
 • wcześniejsze emerytur z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Adwokat czy też kancelaria radcy prawnego pomaga w zebraniu niezbędnej dokumentacji i składaniu wniosków odwołania od decyzji ZUS. Przekazuje porady prawne i pomaga ustalić taktykę procesową i dobrze przygotować się do rozprawy. Dzięki niemu nie trzeba się obawiać, czy wszystkie procedury przebiegają we właściwy sposób. Prawnik daje gwarancję, że wszelkie formalne obowiązki, z których należy się wywiązać, zostaną dopełnione. Warto z nim współpracować przy sprawach spornych z ZUS-em również ze względu na możliwość skrócenia czasu ich trwania.

Prawo pracy reguluje wiele kwestii związanych z Twoim miejscem pracy. Zdarza się, że pracodawcy nie przestrzegają swoich obowiązków lub nadużywają swojej pozycji wobec pracowników. W tej sytuacji najlepszym wyjściem może być zwrócenie się o poradę i pomoc prawną do adwokata zajmującego się prawem pracy.

Jedną z najważniejszych spraw, w której adwokat prawa pracy może pomóc swoim klientom, jest dochodzenie praw pracownika przed sądem pracy. Dzięki temu uzyskasz ochronę przed dyskryminacją, molestowaniem lub mobbingiem w miejscu pracy. Adwokat prawa pracy może również pomóc w uzyskaniu należnych wynagrodzeń oraz zapewnieniu odpowiednich warunków pracy.

Adwokat może również pomóc w przypadku sporów z pracodawcą z zakresu prawa pracy. Może to być np. ustalenie stosunku pracy, a także kwestie związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, nieprawidłowościami w regulaminie pracy czy też problemami związanymi z wynagrodzeniem. Adwokat będzie miał nie tylko wiedzę teoretyczną na temat prawa pracy, ale również doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu sporów z pracodawcami. Przyda się również w przypadku:

 • postępowania sądowego przed sądem pracy,
 • nielegalnego zwolnienia,
 • próby uzyskania odszkodowania od pracodawcy,
 • niewypłacenia wynagrodzenia lub odprawy,
 • wypadku przy pracy.

Ważną kwestią, w której adwokat prawa pracy może pomóc firmie, jest przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, takich jak np.:

 • umowy o pracę i kontrakty
 • regulamin pracy i regulamin zakładowy,
 • wypowiedzenia umowy,
 • dokumenty dotyczące zwolnień grupowych,
 • umowy o zakazie konkurencji oraz tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • innego rodzaju dokumenty związane z zatrudnieniem.

 • Dzięki temu będziesz miał pewność, że wszystkie dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami i zapewnią Ci odpowiednią ochronę.

  Sprawy dotyczące mediacji i sporów pracodawcy z pracownikami lub związkami zawodowymi często wymagają zaangażowania eksperta. Adwokat specjalizujący się w prawie pracy może pomóc w takich sytuacjach i zapewnić porady prawne, wsparcie oraz ochronę. Dlatego w takich sytuacjach jako pracodawca, warto skonsultować swoją sytuację z adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem. Adwokat może pomóc pracodawcy w kwestiach:

  • negocjacji z pracownikami w kwestiach spornych,
  • negocjacji ze związkami zawodowymi,
  • reprezentowania w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowania w kwestiach odpowiedzialności materialnej pracowników oraz za mienie powierzone pracownikowi.