Piotr

  • in
  • Tags

Pracę i zaangażowanie kancelarii Pani Magdaleny oceniam na piątkę. Z wszystkich powierzonych przeze mnie spraw Kancelaria wywiązała się wzorowo.