Lombard Fido

  • in
  • Tags

Pracę i zaangażowanie kancelariioceniam na piątkę. Z wszystkich powierzonych przeze mnie spraw Kancelaria wywiązała się wzorowo.