Prawo rodzinne

Wybierz specjalizacjęPrawo rodzinnePrawo karnePrawo spadkowePrawo pracyPrawo cywilneSprawy rozwodowe Prawo rodzinne – alimenty i rozwody Łódź Prawo rodzinne reguluje stosunki zarówno majątkowe, jak i osobiste. Dotyczy głównie relacji: powstałych w wyniku małżeństwa, (np. rozwody, podział majątku, władza rodzicielska), między rodzicami, a dziećmi (np. alimenty, kontakty z dzieckiem, zaprzeczenie ojcostwa), będących rezultatem pokrewieństwa, bądź powinowactwa (np. sprawy spadkowe). Katalog spraw, którymi zajmuje się prawo rodzinne obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane ze sprawami rozwodowymi, separacją, władzą rodzicielską, przysposobieniem, uregulowaniem kontaktów z dzieckiem, unieważnieniem małżeństwa, podziałem majątku, opieką i kuratelą, ubezwłasnowolnieniem, zgodą na wyjazd dziecka za granicę (w tym zgodą na paszport), ustaleniem ojcostwa, a także zaprzeczeniem ojcostwa bądź macierzyństwa. Kwestie związane z prawem rodzinnym uregulowane są przez ustawodawcę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie cywilnym. Dobry i skuteczny adwokat do spraw rodzinnych powinien charakteryzować się nie tylko profesjonalizmem, ale także dużą dozą empatii w stosunku do swoich klientów. Sprawy rodzinne, w tym rozwody, ze względu na dość szczególny charakter, wymagają bowiem maksymalnej dyskrecji oraz delikatnego podejścia ze strony prawnika. Najważniejszym elementem pracy adwokata prawa rodzinnego jest z pewnością indywidualne podejście do problemów, z którymi zgłaszają się klienci, a także ich umiejętne i sprawne rozwiązanie. W naszym rankingu adwokatów prezentujemy najlepszych specjalistów z … Czytaj dalej Prawo rodzinne