Najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw rozwodowych

Na podstawie prawa rodzinnego podstawą dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim muszą wystąpić obie przesłanki. Rozkład pożycia oznacza zerwanie wszystkich więzi – duchowych, fizycznych i gospodarczych. Na przykład mieszkanie z kochankiem lub kochanką jest tu idealnym przykładem zupełnego rozkładu. Z kolei trwałość jest oceniana w perspektywie czasowej. Sąd zastanawia się, czy przywrócenie więzi między małżonkami jest jeszcze możliwe, na przykład gdy trwa od niedawna.

Nie powinno być zaskoczeniem, że wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do rozpadu pożycia małżeńskiego, mają między sobą ustalenia, które nie budzą sporów, formalności powinny przebiec w szybkim tempie. Przykładowo – nawet jeśli rozwód ma orzekać o winie jednego z małżonków, ale ten przyznaje się do zarzucanych mu czynów (na przykład niewierności), sąd może rozstrzygnąć całą sprawę w ramach jednej rozprawy. Rozwód w Polsce trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Wszystko zależy od stanowiska obu współmałżonków, a także dodatkowych okoliczności. Podstawową kwestią jest dla sądu dobro małoletnich dzieci. Kwestia opieki nad nimi może być przyczyną sporów i w konsekwencji przeciągania się całej sprawy. Podobnie przyczyną długiego trwania postępowania jest walka małżonków o orzeczenie o winie czy podział majątku. Przedstawianie dowodów i wzywanie świadków może przeciągnąć sprawę rozwodową nawet na lata. Istnieje także możliwość apelacji od wyroku. Na pewno dobry adwokat Łódź będzie w stanie sprawić aby ten proces był jak najmniej bolesny i odbył się możliwie jak najsprawniej.

Podobnie jak w przypadku powyższego pytania, nie da się określić jednego scenariusza dla wszystkich rozstających się par. Istnieje jednak kilka elementów wspólnych dla wszystkich postępowań rozwodowych. Przede adwokat musi sporządzić i przedstawić pozew o rozwód, który jest podstawą do dalszego działania. Sędzia zawsze zaczyna od dość standardowych i oczywistych pytań dotyczących pożycia małżeńskiego, dzieci, kluczowych spraw rodzinnych. Na sali znajdują się także ławnicy, ewentualnie pełnomocnicy stron (adwokaci lub bliscy). Zdarza się także, że strony proszą o udział w rozprawie mężów zaufania, którzy są obserwatorami wydarzeń na sali sądowej, ale nie zabierają głosu. Podczas rozprawy rozwodowej może dojść do przesłuchania świadków strony powodowej oraz pozwanej. Jeśli małżonkowie toczą spór, na przykład o orzeczenie o winie, w trakcie procesu są prezentowane dowody. Sprawa kończy się publikacją wyroku, ale nie ma obowiązku uczestnictwa w jego odczytaniu.

Odpowiednim miejscem do złożenia pozwu o rozwód jest wydział cywilny sądu okręgowego. Ale który sąd okręgowy wybrać? Właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, o ile przynajmniej jedna z osób (powód lub pozwany) nadal tam przebywa. W przypadku braku wspólnego miejsca zamieszkania trzeba wnieść sprawę do sądu okręgowego w miejscu, gdzie mieszka pozwany. A jeśli nie można tego ustalić, pozostaje sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby wnoszącej o rozwód. Pozew rozwodowy musi mieć formę pisemną. Istotne jest to, żeby oprócz kilku istotnych danych personalnych w dokumencie było podane żądanie. Rozwód może być orzeczony bez winy lub z winą jednego z małżonków. Jeśli mają być powołani świadkowie, należy podać ich dane, a także okoliczności, które uzasadniają wezwanie. Pozew musi zawierać informacje na temat uzasadnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz zawierać opis sytuacji majątkowej małżonków. Bez wątpienia adwokat będzie pomocy już na tym etapie sprawy.