Prezes

  • in
  • Tags

Zarządzam dużą firmą, w ktorej często są rotacje pracowników. Nie mam czasu, żeby samemu przygotowywać umowy dla nowych członków załogii, dlatego w tej kwestii od wielu lat polegam na kancelarii mec. Chróścielewskiego.

Prezes

  • in
  • Tags

Zarządzam dużą firmą, w ktorej często są rotacje pracowników. Nie mam czasu, żeby samemu przygotowywać umowy dla nowych członków załogii, dlatego w tej kwestii od wielu lat polegam na kancelarii mec. Chróścielewskiego.

Prezes

  • in
  • Tags

Zarządzam dużą firmą, w ktorej często są rotacje pracowników. Nie mam czasu, żeby samemu przygotowywać umowy dla nowych członków załogii, dlatego w tej kwestii od wielu lat polegam na kancelarii mec. Chróścielewskiego.