Migotka

  • in
  • Tags

Moja sprawa dotyczyła rozwodu z orzekaniem o winie. Obecnie jest już po wszystkim dlatego mogę wystawić pozytywną rekomendację, sprawa zakończyła się dla mnie pomyślnie, mogę powiedzieć, że prowadzona była profesjonalnie.