Mat

  • in
  • Tags

Konkretnie i uczciwie. Sprawa załatwiona na pierwszej rozprawie.