KlaudiA

  • in
  • Tags

Kilka miesięcy temu w moim sklepie doszło do rozboju. Złodzieje byli zamaskowani, więc nie byłam w stanie rozpoznać sprawców. Dzięki skrupulatnej pracy kancelarii mec Chróścielewskiego oraz miejskiemu monitoringowi udało się ukarać
winnych. Polecam w ciężkich sprawach karnych.

KlaudiA

  • in
  • Tags

Kilka miesięcy temu w moim sklepie doszło do rozboju. Złodzieje byli zamaskowani, więc nie byłam w stanie rozpoznać sprawców. Dzięki skrupulatnej pracy kancelarii mec Chróścielewskiego oraz miejskiemu monitoringowi udało się ukarać
winnych. Polecam w ciężkich sprawach karnych.

KlaudiA

  • in
  • Tags

Kilka miesięcy temu w moim sklepie doszło do rozboju. Złodzieje byli zamaskowani, więc nie byłam w stanie rozpoznać sprawców. Dzięki skrupulatnej pracy kancelarii mec Chróścielewskiego oraz miejskiemu monitoringowi udało się ukarać
winnych. Polecam w ciężkich sprawach karnych.