Kisk

  • in
  • Tags

Tak, tak, tak! Mam nadzieję, że nie będę już potrzebował pomocy adwokata, ale gdyby, to tylko on.