Billy

  • in
  • Tags

Pani Mecenas jest bardzo stanowczy ale również cierpliwy i wyrozumiały. Daje duże poczucie bezpieczeństwa.