07z

  • in
  • Tags

Pracę i zaangażowanie kancelarii Pani Martyny oceniam na piątkę. Z wszystkich powierzonych przeze mnie spraw Kancelaria wywiązała się wzorowo.